Utveckla ert mässdeltagande med Maxhibition!

2Om du varit på mässa kan du nog känna igen dig i att vissa är oerhört proffsiga – medan andra inte är det. Det överraskande är ofta att det inte behöver kosta så mycket. Det handlar mer om att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.

Maxhibition är ett grundläggande koncept för framgångsrika mässor. Det är inte svårt, drug det är inte dyrt – och ni får resultat! Vi arbetar i tre faser:

Före mässan

Gör ni rätt saker före mässan så har ni säkerställt att alla som vill träffa er också kan göra det. Ni har vidare väckt ett intresse genom smart storytelling – det ska KÄNNAS att jag vill träffa er!

Under mässan

Er inställning och era beteenden är helt avgörande för om er investering kommer ge något tillbaka. För detta krävs rätt attityd och beteenden – hur gör man för att få bästa möjliga resultat? Det krävs även energi och det kräver att ni kör två-skift. Det ska KÄNNAS bra att vara hos er och lära av er!

Efter mässan

En sak: UPPFÖLJNING!!! Det är helt förbluffande hur få som gör detta på ett riktigt sätt. Det öppnar å andra sidan möjligheter för er. Gör rätt – och hamna före era konkurrenter i uppmärksamhet – och affärer!

Har ni en mässa på gång – eller deltar i en mässa som arrangeras av andra – hör av er! Jag blir faktiskt förvånad om vi inte kan tillföra något för er.

Om Maxhibition

M är en metodik med ett antal verktyg, help beteenden och förhållningssätt som utvecklats under över 20 års mässdeltagande av Johan Lange, som bland annat även skapat LUCK-konceptet för hållbart ledarskap.