Teamutveckling – för att möta kraven på en komplex marknad

Coaching generellt är inget nytt – men vi vet mer idag!

Coaching av individer har vi gjort under relativt lång tid. I grunden bygger coachingen på idén och filosofin att varje individ inom sig bär på mer än vad vi själva kan komma åt. Dessa tankar är ingalunda nya redan Sokrates och hans kollegor kände till detta. Men i vår tid kan vi även med moderna metoder se vad som sker i hjärnan.

Coaching av team?

Coaching av team tar dessa tankar vidare. I den allt mer komplexa omvärld vi agerar i kommer det krävas mycket för att fatta vettiga beslut. Jag och mina kollegor är övertygade att en av faktorerna som behövs i denna nutid och framtid är välfungerande team.

Hur går det till?

En teamcoaching följer i stort hur vi gör med individer. Det som skiljer är att fler kommer till tals, illness fler perspektiv bryts och den grupp av människor vi startade med har mycket stora möjligheter att ta sig till nivåer som ofta förvånar även teammedlemmarna. Metoderna är transparenta, dvs det är öppet för deltagarna vad som sker. Ska vi få justa team där vi har stor och djup tillit till varandra gäller det att leva som vi lär. Vi skiljer denna form av teamutveckling från det vi ofta kallat ”team building” genom att vi bland annat försöker vara så nära det ordinarie arbetet som möjligt. Precis som i vanlig coaching är det teamet som fattar besluten – teamcoachen är en facilitator och spegel som kan ta upp skeenden i teamet för reflektion.

Varför gör vi det?

Det är frestande att säga ”för att det blir så bra stämning” men det räcker ju oftast inte som skäl. Väldigt många delar vår åsikt att det är i trygga, tillitsfulla och effektiva team som många viktiga beslut tas.

Vad gör vi?

Vad vi gör exakt är ibland synd att avslöja – då även om övningarna är transparenta så finns det element av överraskningar som är väldigt insiktsskapande. Prova oss!