Teamutveckling – för att möta kraven på en komplex marknad

Teamutveckling på flera olika sätt

Team har förmodligen spelat en stor roll i människans historia – från att vi tvingades ut från regnskogen. På en öppen plats som afrikas stäppland med högt gräs och buskar var det förmodligen en mycket god idé att samverka för att överleva. Samma drivkrafter kan vi återfinna i vår moderna hjärna, så där 3 – 5 miljoner år senare. Att resa sig på benen, att smyga in konsonanter i våra grymtanden och på så sätt förvarna vänner om annalkande fara – eller godsaker som vi behövde hjälp att samla in.

Den miljö som omger organisationer och team blir allt mer komplex, det vill säga att den är allt mer oförutsägbar, sårbar, motsägelsefull och därmed svårtydd – det blir allt svårare att som enskild chef veta att vi fattar rätt beslut. Det krävs mer input inför besluten. Men det stannar inte där – vi behöver också kunna tolka det som kommer in – och gärna på olika sätt. Dessa är bara några få av alla de skäl som talar för vikten av välfungerande och högpresterande team nu och framöver. Det troliga är att denna mänskliga utveckling kommer gå parallellt med en ökad användning av artificiell intelligens och robotar.

1. Från personliga beteenden till utveckling i och av team:

Att utveckla moderna team kan göras på flera sätt. Med den repertoar som vi besitter kan vi mycket väl ta avstamp i kartläggning av personliga drivkrafter. Antingen i något ni redan gjort – eller genom en kartläggning av drivkrafter, beteenden och konfliktförlopp med TSDI, något jag gärna hjälper er med.

2. Teamcoaching – t ex enligt Team Coaching Institute

Väljer vi denna väg så finns en rad väl beprövade och väldigt visuella metoder och verktyg som skapar stora insikter i vad som sker i teamet. Det börjar ofta med att någon i teamet eller någon som leder ett team ser ett behov av utveckling. Alla team finns ju till för att de ska skapa något och ibland har vi tappat farten, kvalitén och initiativet. Men! det går att tända igen!

Vi börjar ofta med att du som teamleader ger din syn på teamet. Men det kan också starta med en 360-graders där omgivningen får ge sin syn på teamet. Därefter självskattar sig teamet på 80+ frågor som ger många perspektiv på teamets innehåll, verksamhet och resultat. Självskattningen presenteras visuellt och teamet för en dialog kring resultatet. Teamcoachen – jag – ger teamet många perspektiv och visualiserar svaren på många olika sätt för att teamet ska bli så väl uppdaterade som möjligt på situationen.

Coaching generellt är inget nytt – men vi vet mer idag!

Coaching av individer har vi gjort under relativt lång tid. I grunden bygger coachingen på idén och filosofin att varje individ inom sig bär på mer än vad vi själva kan komma åt. Dessa tankar är ingalunda nya redan Sokrates och hans kollegor kände till detta. Men i vår tid kan vi även med moderna metoder se vad som sker i hjärnan.

Coaching av team?

Coaching av team tar dessa tankar vidare. I den allt mer komplexa omvärld vi agerar i kommer det krävas mycket för att fatta vettiga beslut. Jag och mina kollegor är övertygade att en av faktorerna som behövs i denna nutid och framtid är välfungerande team.

Hur går det till?

En teamcoaching följer i stort hur vi gör med individer. Det som skiljer är att fler kommer till tals, illness fler perspektiv bryts och den grupp av människor vi startade med har mycket stora möjligheter att ta sig till nivåer som ofta förvånar även teammedlemmarna. Metoderna är transparenta, dvs det är öppet för deltagarna vad som sker. Ska vi få justa team där vi har stor och djup tillit till varandra gäller det att leva som vi lär. Vi skiljer denna form av teamutveckling från det vi ofta kallat ”team building” genom att vi bland annat försöker vara så nära det ordinarie arbetet som möjligt. Precis som i vanlig coaching är det teamet som fattar besluten – teamcoachen är en facilitator och spegel som kan ta upp skeenden i teamet för reflektion.

Varför gör vi det?

Det är frestande att säga ”för att det blir så bra stämning” men det räcker ju oftast inte som skäl. Väldigt många delar vår åsikt att det är i trygga, tillitsfulla och effektiva team som många viktiga beslut tas.

Vad gör vi?

Vad vi gör exakt är ibland synd att avslöja – då även om övningarna är transparenta så finns det element av överraskningar som är väldigt insiktsskapande. Prova oss!