Individuell kartläggning – verktyg för ökad förståelse av personliga drivkrafter

Mäta? Människor? Vad ska det vara bra för?

 

Ja, om det sker på ett sätt som är FÖR individerna själva, med syftet att vi ska kunna förstå oss själva och andra bättre, kunna gå andra till mötes, förstå oss på konflikters ursprung och möjliga hantering – då kan det vara en mycket bra idé att kartlägga. Märk väl – det är inte en test vi pratar om, utan en kartläggning. Och som alltid – kartan är en avbildning. Inte sann. Men kanske sannolik? Det du får i din hand är ett underlag för en dialog, för ett lärande och agerande.

Ända sedan ”de gamla grekerna” har människan försökt dels kartlägga vårt psyke – dels ge mer eller mindre enkla förutsägelser hur vissa människor förmodas agera i vissa situationer. Att förstå våra drivkrafter – och kanske kunna förutsäga något om vad som kan ske i framtiden – ja kanske till och med lära sig hur vi kan påverka vad som ska ske – det har nog drivit människan i alla tider. All forskning som skett sedan dess har utmynnat i ett antal tester och kartläggningar.

Det finns som sagt en rad kartläggningar med olika inriktningar, olika effekter och olika förmåga att ge ett underlag för förbättring och utveckling. Jag är arbetar ofta med organisationer som kartlagt sin personal med DISC-modellen eller IPU.

Får jag vara med redan från kartläggningen föredrar jag ett verktyg och koncept som heter TotalSDI. Det ger en mycket visuell modell av såväl drivkrafter som beteenden och sannolika konfliktförlopp. TSDI baseras på Dr Porters Relationship Awareness Theory och grundtanken är att kartläggningen inte är om individen utan för denne! Inte OM för att någon annan ska döma utifrån ett resultat – FÖR för att individen ska få en god grund för förståelse av de egna drivkrafterna, möjliga och använda beteenden samt skeenden i samband med konflikt.

Mer om TSDI finns här

Grundinfo om SDI, RAT mm

En engelsk video om SDI

Blogg på engelska om TotalSDI 

Några kund-case

Internationella referenser och kunder

Vad kostar en konflikt? SDI hanterar betydligt mer än konflikter – men där de finns kan vi vara överens om att kostnaderna för konflikter som inte hanteras och vi kommer vidare kan kosta. Ofta stora summor. Inte sällan betydligt mer än vi tror. Här finns ett verktyg där du du kan prova hur mycket!