Kartläggningar – verktyg för mätning av personliga drivkrafter

Ända sedan ”de gamla grekerna” har människan försökt dels kartlägga vårt psyke – dels ge mer eller mindre enkla förutsägelser hur vissa människor förmodas agera i vissa situationer. All forskning som skett sedan dess har utmynnat i ett antal tester och kartläggningar.

Jag är certifierad för ett par modeller som fungerar ypperligt i vår verksamhet. De är:

Profiles XT

ITP – Innovation Team Profile

SDI – Strength Deployment Inventory

Några vi ofta arbetar med och

DISC