Föreläsare – Inspiratör – Moderator

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Det påverkar så väl hur vi kommunicerar internt som med våra kunder, decease hur våra arbetsprocesser ser ut och hur vi som ledare får med oss vår personal. Kort sagt: Vilken organisationskultur behöver vi? Hur långt har vi till den kultur vi önskar? Just dessa ämnen är kärnan i vår verksamhet.

Johan Lange - at Lindholmen Software Development Day 161031

Johan Lange – at Lindholmen Software Development Day 161031

 

Vi stöttar många kunder i deras arbete med förändring. Det kan röra sig om ämnen som ledarskap, pill försäljning, pharmacy projektledning eller förhandlingsteknik. I samtliga dessa fall behöver vi ha koll på såväl vad som händer i hjärnan som hur ett team fungerar och hur vi ser till att skapa kvalitet ut till en kund som känner sig väl lyssnad på.

En kortare eller längre föreläsning eller seminarium som första trigger till utveckling fungerar alltid bra. Inspiration kan tydliggöra hur något kan göras på ett helt annat sätt – eller ni kanske vill ha stöd i en process ni själva driver. Då är en påläst moderator förmodligen er lösning, en lots som gör att ni kan ge er hän i trygg förvissning om att ni kommer fram till givande resultat.

Ett seminarium med några tankar och kanske modeller som kopplar med kundens behov blir en väldigt bra start. Hör av er!

Formaten kan vara allt från ett frukostseminarium (varför inte besöka något av dem jag redan kör ute på stan, jag gör det även på andra ställen än Stockholm, på begäran), en timme under lunchen eller längre.

Jag uppskattar själv att få lägga in någon bit av eget arbete så att seminariet inte bara blir en ”feelgood-upplevelse” utan verkligen ger något att ta med hem.

Seminarier

Seminarier innebär en väldigt bra och givande chans att lyssna av hur mina tankar och lärande synkar med det som åhörarna tycker. Ibland är ju syftet att provocera – ett annat att informera – eller varför inte kontemplera? Att sätta oss ned och fundera över vad vi egentligen gör är inte så dumt.

Här är några seminarier jag kört och kommer att köra:

Sundsvall42 141015

Sundsvall42_Lange_141015

 

Workhack i Malmö och Lund, 141006 & 07

Workhack 2014

//Webcoast 2014

140925 – om Framtidens arbete.
I Köln på Information & Organisation Management #ioms14.
Seminariet är på engelska.

131003 – Foo Cafe, Malmö LUCKc-Frukost
pictures. video.

//PMI i Stockholm

//13… Lean Tribe Gathering – LUCKc in Hotels – Sigtunahöjden

//PMI i Helsingborg

???

12…. Lean Tribe Gathering i Malmö

120301 LUCKc på Marknadsföreningen i Halmstad

bild. video.

PMI Hilton Stockholm 120202

pict. video.

 

Workshopar

När vi talar workshopar så menar jag verkligen ett format där samtliga i lokalen är engagerade i eget arbete en avgörande del av tiden. Av de svenska workshoparna är de flesta slutna och hos kund. Men det ska vi fylla på – vad vill NI arbeta med?

//nnn

LUCKc-frukostarna

Huruvida LUCKc-frukostarna är workshopar eller seminarier kan man ju ha olika åsikter om. Jag anser nog att de oftast är av typen seminarium första delen (som ofta streamas) och en andra del som är av ”lätt-workshop-format”. Det går bra att ta med sig ämnen och arbeta med.

 

Anekdot…

Den största jag kört är några år sedan. Trettiofem ombudsmän i ett fackförbund samlades för att utveckla nya tjänster. Var och en skapade 20-30 notisar och jobbet tog 1,5 dygn. Men det gick!