Föreläsare – Inspiratör – Moderator

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Det påverkar så väl hur vi kommunicerar internt som med våra kunder, decease hur våra arbetsprocesser ser ut och hur vi som ledare får med oss vår personal. Kort sagt: Vilken organisationskultur behöver vi? Hur långt har vi till den kultur vi önskar? Just dessa ämnen är kärnan i vår verksamhet.

Johan Lange - at Lindholmen Software Development Day 161031

Johan Lange – at Lindholmen Software Development Day 161031

 

Read more

Ledarskapsutveckling

I det stora skifte vi alla befinner oss i – ekonomiskt, rx ekologiskt, cure etiskt – krävs det ÄNNU mer av våra ledare. Att stötta ledare, grupper och ledningar i detta är bland det bästa vi vet. Read more

Individuell kartläggning – verktyg för ökad förståelse av personliga drivkrafter

Mäta? Människor? Vad ska det vara bra för?

 

Ja, om det sker på ett sätt som är FÖR individerna själva, med syftet att vi ska kunna förstå oss själva och andra bättre, kunna gå andra till mötes, förstå oss på konflikters ursprung och möjliga hantering – då kan det vara en mycket bra idé att kartlägga. Märk väl – det är inte en test vi pratar om, utan en kartläggning. Och som alltid – kartan är en avbildning. Inte sann. Men kanske sannolik? Det du får i din hand är ett underlag för en dialog, för ett lärande och agerande.

Ända sedan ”de gamla grekerna” har människan försökt dels kartlägga vårt psyke – dels ge mer eller mindre enkla förutsägelser hur vissa människor förmodas agera i vissa situationer. Att förstå våra drivkrafter – och kanske kunna förutsäga något om vad som kan ske i framtiden – ja kanske till och med lära sig hur vi kan påverka vad som ska ske – det har nog drivit människan i alla tider. All forskning som skett sedan dess har utmynnat i ett antal tester och kartläggningar.

Det finns som sagt en rad kartläggningar med olika inriktningar, olika effekter och olika förmåga att ge ett underlag för förbättring och utveckling. Jag är arbetar ofta med organisationer som kartlagt sin personal med DISC-modellen eller IPU.

Får jag vara med redan från kartläggningen föredrar jag ett verktyg och koncept som heter TotalSDI. Det ger en mycket visuell modell av såväl drivkrafter som beteenden och sannolika konfliktförlopp. TSDI baseras på Dr Porters Relationship Awareness Theory och grundtanken är att kartläggningen inte är om individen utan för denne! Inte OM för att någon annan ska döma utifrån ett resultat – FÖR för att individen ska få en god grund för förståelse av de egna drivkrafterna, möjliga och använda beteenden samt skeenden i samband med konflikt.

Mer om TSDI finns här

Grundinfo om SDI, RAT mm

En engelsk video om SDI

Blogg på engelska om TotalSDI 

Några kund-case

Internationella referenser och kunder

Vad kostar en konflikt? SDI hanterar betydligt mer än konflikter – men där de finns kan vi vara överens om att kostnaderna för konflikter som inte hanteras och vi kommer vidare kan kosta. Ofta stora summor. Inte sällan betydligt mer än vi tror. Här finns ett verktyg där du du kan prova hur mycket!

Fotografering

Jag fotograferar med både telefonen och mer avancerad utrustning.

Read more

Underhållning

Bas i underhållningsgruppen Jambalaya

Statist i ”Henrik Elmér i Globen”.

Statist även i ”Meningen med Hugo”, try vilket gav mig en plats på Imdb

Executive Coaching – coaching på ledarnivå

Kraven på ledare fortsätter att öka. Och samtidigt som kraven ökar så ökar också transparensen – så det är mycket du ska hantera. På samma sätt som alla framgångsrika idrottare idag har en personlig mental tränare är det en enorm fördel att ha ett bollplank som är helt rent i form av social position i din organisation. Med en ledarcoach får du:

* En erfaren person som delar många av dina erfarenheter men dessutom kan stötta dig i den ensamma roll det innebär att vara ledare och chef idag

* En person som kan ställa de obehagliga frågorna din egna personal inte vågar ställa

* Frågorna som din styrelsekommer ställa förr eller senare

* Lyssna och ställa fråga, pill vid behov ta fram lämpligt verktyg som du säkert redan behärskar men inte nyttjat på ett tag

* Ta fram perspektiv du inte tidigare sett

* Locka fram kompetenser ur dig som du inte anat tidigare

* Tuffhetsträning när sådan krävs – softness när det behövs

* Metoder att genom ditt sätt att kommunicera får mycket mer ur din ledningsgrupp

* Crashcourse i Sociala Medier och andra digitala verktyg som är självklara i dagens organisationer men inte alltid så lätta att hinna med – och förstå sig på!

* Omfattande back-office som erbjuder vad du vill ha genom ett mycket stort nätverk

Total sekretess.