Hur ni kan använda LUCK-konceptet i er verksamhet

Johan_intervjuad i Frankfurt 140606

Bild: Under en workshop om
Mobile In – Mobile Out* på konferensen
World Class Social & Mobile Conference i Frankfurt

Tanken med LUCK-konceptet som jag började bygga på år 2005 var att vi kan leda oss själva och andra på ett betydligt smartare sätt än vi gjorde då – och fortfarande gör. Förhoppningen var att själva konceptet skulle utvecklas och anammas av olika branscher och verksamheter. Glädjande nog har just detta hänt. Några av dessa är branscher och områden är:

Branscher:

Hotell och konferens
Rederinäringen
Juridik och Advokatbyråer
Offentlig sektor
Frivilligorganisationer
Försvaret

Områden och aktiviteter:

Förhandlingsteknik
Försäljning
Ledarskap
Projektledning
Leda andra utan att vara chef
Coachande ledarskap
Affärsutveckling
Affärsmannaskap för konsulter

*) Mobile In – Mobile Out, illness eller #mimo24 är ett koncept jag skapade i samband med konferensen ”World Class Social Mobile Communications” i Frankfurt 4-6 juni 20014.