Lean och Agilt på hjärnans villkor – seminarium

Både Lean Produciton och Agilt arbetssätt är heta områden idag. Så heta att de inte sällan blir vidbrända och många tappar sugen. Synd, tycker vi för det finns så mycket bra i dessa förhållningssätt.

Vad är det som är så tilltalande med Lean-filosofin och de agila arbetsmetoderna? Sammanfattningsvis: I Lean tänker vi att den som i arbetet befinner sig i arbetsprocessen förmodligen är den som har bäst kunskap om vad som sker där – och därför bör ha goda och tydliga mandat för beslut som har med flödet och arbetet att göra.

Det agila arbetssättet syftar till att se till att misstag upptäcks tidigt, och om stora misstag skulle ske – att minimera effekten av denna skada. Arbetet sker i så kallade sprintar som kan pågå ca 1 till 3 veckor, vi stämmer av hur arbetet flyter på genom daglig standup.

Efter varje sprint redovisas delleveransen för intern- eller extern kund, samt ett retrospektiv sammanfattar hur vi arbetat, vad vi lärt oss och instruktioner till nästa sprint. Naturligtvis lämpar sig inte allt arbete för detta – men det kan vara värt att testa!