LUCK-konceptet

LUCK-konceptet är en integrering av fyra områden som redan var för sig ger god grund för utveckling. Tillsammans blir de mycket kraftfulla, viagra 40mg dels för hur vi startar ett förbättringsarbete dels hur vi sedan håller i det, try så det goda arbetet bibehålls:

Bild: Väl fungerande utveckling kräver områden som samverkar väl
med övriga. ”Rätt från mig” är ett viktigt förhållningssätt för detta

 

Lean-ledarskap:
Centralt i lean är att arbeta resurssnålt och inte skapa onödiga lager. Det innebär alltså att du håller så goda lager att du alltid kan göra din kund nöjd. För att detta ska ske så är metoderna No Blame, viagra 60mg Ständiga förbättringar, en frikostig delaktighet och transparens. I lean är filosofin om den enskilda människans vikt helt avgörande. När flödet vi alltid arbetar med ska uppdateras förväntar vi oss att de som själva ”vet var skon klämmer” och ska få frihet att fatta beslut upp till avstämda värden. Det är viktigt att vi skapar strukturer som inte utsätter våra medarbetare för onödiga förluster, slöserier och undviker moraliska dilemman. Under tiden sedan boken släpptes har Agila metoder ökat i betydelse – och passar mycket bra i LUCKc-k0nceptet. Dessa experimenterande metoder vinner gehör (och visst skapande av modeord) inom andra områden än teknik, till exempel ”agil personalutveckling”.

Utvecklande internettjänster:
Internet påverkar allt runtomkring oss – även ledarskapet. Det finns många tjänster för förstärkt kommunikation i bild, ljud, text och video. Dessutom finns idag en rad verktyg för delning av dokument, lagring, informationsdelning på rätt plats vid rätt tid. Att dela med oss med andra och med symboler, bilder, videor och tal påverka varandra – det är något vi har gjort i alla tider. Om vi är smarta kan vi ta detta till nya höjder även när vi är mobila. Smartphones är ofta verktyget för detta. I den engelska versionen kallar jag detta segment för ”Unifying communications” – med dessa tjänster och teknologier kan vi omfamna personal och skapa väl sammanhållna team – även på större avstånd.

Coachande förhållningssätt:
En förmåga att sätta gemensamma mål samt följa upp måluppfyllnad på ett sätt som drar mot målet och i möjligaste mån lyfter individen. Växer individierna så växer verksamheten. Redan Sokrates och hans gelikar ansåg att det i varje människa vilar en stor mängd kunskaper och insikter. Dessa kan med hjälp av sokratiska frågor tas till ytan på ett sätt som är både utvecklande och respektfullt.

Kognition:
Läran om hur vår hjärna tar in information, behandlar den och bygger en grund för våra valda sanningar – och beteenden.
Här finns reflexer, perceptiva filter, minnesfunktioner. En stor mängd neurologer forskar på vår hjärna och några ligger oss nära tankemässigt – som Prof Steve Peters med ”Shimpanshjärnan” och Dr David Rock med SCARF-modellen.

LUCK-boken finns för närvarande enbart på svenska men en beta av den engelska boken släpps under hösten 2016. Här kan du beställa boken:

LUCKc-boken - baksida

I pappersformat: Adlibris Bokus eller fråga hos din bokhandlare
I eboksformat: enligt ovan – eller ELIB
e
ller varför inte låna i båda formaten på ditt bibliotek?

 

The book is currently available in Swedish only (get it here) but an English version is under way, a beta version is planned for late 2016.