Föreläsare – Inspiratör – Moderator

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Det påverkar så väl hur vi kommunicerar internt som med våra kunder, hur våra arbetsprocesser ser ut och hur vi som ledare får med oss vår personal. Just dessa ämnen är kärnan i vår verksamhet.

IOMS14_KOMED_Köln tweet

Bild: Seminarium om Framtidens arbete
på IOMS i Köln 150925

Vi stöttar många kunder i deras arbete med förändring. Det kan röra sig om ämnen som ledarskap, försäljning, projektledning eller förhandlingsteknik. I samtliga dessa fall behöver vi ha koll på såväl vad som händer i hjärnan som hur ett team fungerar och hur vi ser till att skapa kvalitet ut till en kund som känner sig väl lyssnad på.

En kortare eller längre föreläsning eller seminarium som första trigger till utveckling fungerar alltid bra. Inspiration kan tydliggöra hur något kan göras på ett helt annat sätt – eller ni kanske vill ha stöd i en process ni själva driver. Då är en påläst moderator förmodligen er lösning, en lots som gör att ni kan ge er hän i trygg förvissning om att ni kommer fram till givande resultat.

Ett seminarium med några tankar och kanske modeller som kopplar med kundens behov blir en väldigt bra start. Hör av er!


Läs mer…

Ledarskapsutveckling

I det stora skifte vi alla befinner oss i – ekonomiskt, ekologiskt, etiskt – krävs det ÄNNU mer av våra ledare. Att stötta ledare, grupper och ledningar i detta är bland det bästa vi vet.
Läs mer…

Webbproduktion: VimleWebb AB