Föreläsare – Inspiratör – Moderator

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Det påverkar så väl hur vi kommunicerar internt som med våra kunder, decease hur våra arbetsprocesser ser ut och hur vi som ledare får med oss vår personal. Kort sagt: Vilken organisationskultur behöver vi? Hur långt har vi till den kultur vi önskar? Just dessa ämnen är kärnan i vår verksamhet.

Johan Lange - at Lindholmen Software Development Day 161031

Johan Lange – at Lindholmen Software Development Day 161031

 

Read more

Ledarskapsutveckling

I det stora skifte vi alla befinner oss i – ekonomiskt, rx ekologiskt, cure etiskt – krävs det ÄNNU mer av våra ledare. Att stötta ledare, grupper och ledningar i detta är bland det bästa vi vet. Read more